КАНДИДАТСТВАНЕ 2011
Вход за потребители
Акредитиран отКино салони

Euro Cinema

бул. Ал. Стамболийски 17, София 1000, България

Люмиер

пл. България 1, София 1463, България

НДК - Зала 1

пл. България 1, София 1463, България

Одеон

бул. Патриарх Евтимий 1

Френски културен институт

2 Diakon Ignatii Str.

Дом на киното

ул. Екзарх Йосиф 37, София 1301, България

Чешки център

ул. Раковски 100

Руски културно-информационен център

ул. "Шипка" 34

Sofia Live Club

София, НДК

 
 
   
   
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney