КАНДИДАТСТВАНЕ 2011
Вход за потребители
Акредитиран от



Les films du Losange

Mathieu Berthon
Les Films du Losange
Tél. 01 44 43 87 17
Fax. 01 49 52 96 40
m.berthon@FilmsduLosange.fr
 
 
   
   
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney