КАНДИДАТСТВАНЕ 2011
Вход за потребители
Акредитиран отFocus Features International

Fourth Floor, Oxford House
76 Oxford Street
London W1D 1BS UK
Direct: +44.207.307.6255
Fax: +44.207.307.1348
gabrielle.stewart@focusfeatures.com
 
 
   
   
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney