КАНДИДАТСТВАНЕ 2011
Вход за потребители
Акредитиран отGolden Apricot

3, Moskovyan str, 0001. Yerevan, Armenia
Теl: + 374 10 52-10-42
info@gaiff.am
 
 
   
   
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney