КАНДИДАТСТВАНЕ 2011
Вход за потребители
Акредитиран отHere Media

Distribution & Acquisitions/Film Festivals
10990 Wilshire Boulevard., Penthouse
Los Angeles, CA 90024, USA
Теl: + 1 310 806 4298
andrea.krauss@heremedia.com
 
 
   
   
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney