КАНДИДАТСТВАНЕ 2011
Вход за потребители
Акредитиран отRezo Films

29 Rue du Faubourg Poissonniere
75009 Paris, France
Tel: +33 1 42 46 46 30
Fax: +33 1 42 46 40 82
festival@rezofilms.com
www.rezofilms.com
 
 
   
   
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney