КАНДИДАТСТВАНЕ 2011
Вход за потребители
Акредитиран отNova Film International

Goran Paskaljevic
94 avenue Emile Zola
75015 Paris (France)
Mobile: +33 68 88 96 183
paskaljevic@gmail.com
 
 
   
   
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney