КАНДИДАТСТВАНЕ 2011
Вход за потребители
Акредитиран отRamtin Lavafi

20, Mina Alley, Meyson St.Payambor ave
Ashratiesfahani blvd, Teheran, Iran
Tel: +98 912 458 2977
Fax: +98 214 407 8744,
ramtin@yahoo.com
 
 
   
   
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney