КАНДИДАТСТВАНЕ 2011
Вход за потребители
Акредитиран отHigh Point Media Group

Suite 16, Deane House Studios
Greenwood Place
London NW5 1LB, United Kingdom
Tel: +44 20 7424 6870
Fax: +44 20 7485 3281
info@highpointfilms.co.uk
www.highpointfilms.co.uk
 
 
   
   
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney