КАНДИДАТСТВАНЕ 2011
Вход за потребители
Акредитиран отGala Film

ул. Струмица 1Б
София 1000, България
Тел: +359 2 981 42 09
Мобилен: +359 888 451 632
info@galafilm.com
www.galafilm-bg.com
 
 
   
   
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney