КАНДИДАТСТВАНЕ 2011
Вход за потребители
Акредитиран отКонтакти

Директор и продуцент
Стефан Китанов

Международен отдел
София Мийтингс
Мира Сталева
mira@sofiaiff.com
sofiameetings@sofiaiff.com

Административен директор

Кирил Лозанов
kiko@sofiaiff.com

Финансов отдел
Йорданка Сапаревска
dani@sofiaiff.com

Офис координатор
Програмен координатор

Вихрена Нинова
vihrena@sofiaiff.com
programme@sofiaiff.com

Прес офис
СФФ на път
Дистрибуция

Светлана Дамянова
press@sofiaiff.com

Координатор филмови копия
Явор Цветанов
yavor@sofiaiff.com

Офис координатор, покани и протокол
Петя Митева
partners@sofiaiff.com

Отдел гости
guest@sofiaiff.com


Пл. "България" 1, НДК Административна сграда, етаж 16, София 1463

Tel: (+359 2) 9166 029, 9526 467; 8519 351
Fax: (+359 2) 9166 714
www.siff.bg
office@sofiaiff.com

 
 
 
 
   
   
Отказване от отговорност: Цялата отговорност е на авторите и Европейската аудио-визуална и изпълнителна агенция и Комисията на европейските общности не носят отговорност за каквато и да е употреба на включената в това издание информация.
риза
Recording Studio Sydney